8372 živih spominov

Pobudnika projekta

Pobudniki projekta obeleževanja 20. obletnice genocida v Srebrenici smo člani nepridobitnih organizacij, ki s svojim siceršnjim delom odpiramo redko postavljena vprašanja.

Zavod Pogreb ni tabu predvsem ruši tabuje, povezane s človekovo minljivostjo. Kot prvi tovrstni zavod pri nas je nastal kot odgovor na zavedanje, da so človekova umrljivost in smrt ter z njima povezana pogrebna dejavnost močno tabuizirane in o njih le redko, če sploh, spregovorimo. Stremimo k dviganju zavesti o edini večnosti – minljivosti. Z različnimi spletnimi in tiskanimi vsebinami javnosti približujemo pomen kakovosti življenja in neizbežnost smrti; pišemo in govorimo o manj prijetnih temah, kot so samomori, pogrebni običaji, žalovanje in soočanje s smrtjo.

Zavod Averroes nosi ime enega največjih filozofov in vsestranskih znanstvenikov srednjega veka, čigar dela so precej pripomogla k ponovnemu razcvetu Evrope. Zavod se ukvarja z gradnjo medkulturnega dialoga in zbliževanjem različnih kultur na Slovenskem. Njegovi kulturno-izobraževalni projekti, zlasti na področju balkanistike, islama in etnologije, stremijo k gradnji tolerantnosti in sožitja, katerih namen je zbliževati in spoznavati ter širši javnosti približevati različne kulture v Sloveniji. Zavod želi kakor filozof Averroes pomagati pri gradnji mostu med kulturo in znanjem Vzhoda in Zahoda.

Teme, s katerimi se zavoda ukvarjata, se dopolnjujejo, njihovo stičišče pa je ravno pri genocidu v Srebrenici. Okroglo obletnico enega najgrozljivejših izrazov nestrpnosti, ksenofobije in rasizma na evropskih tleh smo prepoznali kot priložnost, da udejanjimo svoje prepričanje, da je izobrazba gonilo napredka in razumevanja med ljudmi.

Oba zavoda sta nepridobitna in ju v delovanju vodi želja za strpnejšo in bolj odprto družbo.

Comments are closed.